Håndverk vegbygging og steinsetting

Tradisjon & Kompetanse er ikke bare et slagord.

Å tilegne seg kompetanse i dette allsidige faget, går ikke uten å ha sans for tradisjon og gamle håndverksregler, som da fortsatt gjelder.
Ingen maskiner eller datastyrte systemer kan erstatte stolte og erfarne steinsettere.

Kom i kontakt med oss

Kontaktinfo

Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss
+47/ 46824588

Skriv til oss

Meld deg på kurs


Tradisjonell vegbygging er et komplett og inkluderende håndverk.

Fotografiet på forsiden fra 1937 er ikke bare et bilde som viser stolte steinleggere i min gamle hjemby. Dette bildet illustrerer på en treffende måte min bakgrunn. Han på høyre siden med hvit dressjakke, er faren til min mentor, mester og svigerfar, Horst Weiss. Alt jeg kan og står for, har jeg lært i dette steinlegger- og vegbyggerfirmaet. Tradisjonell vegbygging betyr at steinleggere er med under hele byggeprosessen. Det inkluderer grunnarbeid, etablering av overvannsystemer, vegfundamentet og selvfølgelig til slutt – kanter og dekker av stein. Motstandsdyktige belegninger, og vegdekker generelt, forutsetter et bæredyktig fundament. Der er utvilsomt en fordel å ha vært med under alle prosesser. Resultatene taler for seg.

Gata som vises på hovedbildet har vært steinbelagt i over 70 år, uten antydning til deformasjoner eller skader, der steinene fikk lov til å ligge urørt.  Som steintype valgte man smågatestein av lokale granitt forekomster, satt i Passè forband med avrundet takprofil. Regionalt typisk ble all stein satt i 5 cm natursand, med bitte lite leireandel, for å gi et sterkt og motstandsdyktig settelag. I øvre bærelaget benyttet man seg av storgatestein som likedan ble satt i sand og i tilsvarende mønster. Storgatestein var av kvalitet og hadde ellers ikke blitt godkjent som “toppstein”, men slik utnyttet man alle ressurser på en “bærekraftig” måte. Det var ikke lov å erstatte det steinlagte bærelaget med ellers vanlige materialer av knust fjell. Der det ble gjort likevel, etter at kabeletatene fikk krysset vegen, lot ikke første setningen vente på seg lenge.

Om Stein & Veg Consult