Kvalitetssikring av beskrivelser

Da har vi anskaffet lisens til ISY beskrivelse i utvidet versjon for både prosesskode 1 og NS 3420! Det betyr at vi fra nå av har muligheten til å ta gjennomgang av din eksisterende veg- og steinrelaterte beskrivelse direkte i original filformat. Det betyr at du kun behøver å sende over ga1 filen og vi […]

Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

Det er ikke bare entreprenøren som er ansvarlig for kvalitet. Byggherren er ansvarlig for kvalitetssikring av bestillingen og er forpliktet til oppfølging under utførelse. Ved teknisk krevende arbeidsprosesser, bør innleie av ekstern fagkompetanse for oppfølging vurderes. I regi av årets Brosteinskonferanse, fikk deltakerne innblikk i et pågående opprustningsprosjekt i Bergen sentrum med brostein på toppen. Herunder […]

Brosteinsseminaret 2016!

Da er det klar for en ny konferanse hvor “brosteinsglade” fagfolk møtes. Jeg har vært med på seminaret flere ganger som både deltaker og foredragsholder. Også i år skal jeg være med som aktiv bidragsyter begge dager. For mer info og påmelding: http://fagakademiet.no/KONFERANSER.aspx?mid=5319&fk=8691&coursename=Brosteinsseminaret 2016