Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

Det er ikke bare entreprenøren som er ansvarlig for kvalitet. Byggherren er ansvarlig for kvalitetssikring av bestillingen og er forpliktet til oppfølging under utførelse. Ved teknisk krevende arbeidsprosesser, bør innleie av ekstern fagkompetanse for oppfølging vurderes.

I regi av årets Brosteinskonferanse, fikk deltakerne innblikk i et pågående opprustningsprosjekt i Bergen sentrum med brostein på toppen. Herunder ble det observert delvis graverende mangler og feil. Som ansvarlige måtte både utførende og byggherren nevnes i samme grad. Det er vel sånn det er, mente mange.

Fagakademiet har i samarbeid med Stein & Veg Consult reagert umiddelbart og rettet opp et omfattende kurs som nettopp tar seg av “Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring“.

Info og påmelding her       dsc05352-1