Kvalitetssikring av beskrivelser

Da har vi anskaffet lisens til ISY beskrivelse i utvidet versjon for både prosesskode 1 og NS 3420! Det betyr at vi fra nå av har muligheten til å ta gjennomgang av din eksisterende veg- og steinrelaterte beskrivelse direkte i original filformat. Det betyr at du kun behøver å sende over ga1 filen og vi […]

Brosteinsseminaret 2016!

Da er det klar for en ny konferanse hvor “brosteinsglade” fagfolk møtes. Jeg har vært med på seminaret flere ganger som både deltaker og foredragsholder. Også i år skal jeg være med som aktiv bidragsyter begge dager. For mer info og påmelding: http://fagakademiet.no/KONFERANSER.aspx?mid=5319&fk=8691&coursename=Brosteinsseminaret 2016

Ny rådgiver i FAGUS

Ny rådgiver i FAGUS! Renè Kierstein er grøntanleggsektorens nye “grå” rådgiver! FAGUS er et kontaktforum for “grønne og gråe” yrkesutøvere, organisasjoner og forskning som bidrar til økt kompetanse. Medlemmene får direkte tilgang til fagfolk og forskning på utemiljø. De hjelper deg å løse konkrete og praktiske utfordringer i ditt daglige arbeid. Rådgivingstjenesten garanterer rask og […]