Belegninger av stein: Kvalitetssikring og kontroll av bestilling og gjennomføring

Det er ikke bare entreprenøren som er ansvarlig for kvalitet. Byggherren er ansvarlig for kvalitetssikring av bestillingen og er forpliktet til oppfølging under utførelse. Ved teknisk krevende arbeidsprosesser, bør innleie av ekstern fagkompetanse for oppfølging vurderes. I regi av årets Brosteinskonferanse, fikk deltakerne innblikk i et pågående opprustningsprosjekt i Bergen sentrum med brostein på toppen. Herunder […]