Landskap

Landskapsarkitektur betyr å gi utearealene et menneskeskapt ansikt. Det er opp til oss hvordan vi designer og påvirker miljøet rundt oss. Alt handler om å skape et funksjonelt, stedstilpasset og unikt utemiljø vi trives i. I utgangspunktet er det 3 hovedfarger som dominerer landskapet: grønt, blått og grått. Grønn står for planter, blått for vann og grått for stein. Stein & Veg Consult med sin vegtekniske og stein orienterte bakgrunn, er med å finne praktiske og tilpassete blå-gråe løsninger som gir livsrom og grunnlag til det grønne miljøet.

Lokal håndtering av overvann står mer og mer i rampelyset. Å finne “blåe” fungerende løsninger som også takler framtidige økte nedbørsmengder bør være essensielt ved planlegging av utearealer.

På grunn av min yrkesmessige bakgrunn i Tyskland og nesten 30 år med erfaring, har jeg vært med på utallige prosjekter hvor vannet var toneangivende for valg av tekniske løsninger. Permeable dekker av stein for eksempel har vært et tema i mange land lenge før vi tok opp tråden i Norge. Dekker av stein er det som skal til for å forbinde funskjonalitet, estetikk og holdbarhet.

Mine tjenester omfatter rådgiving ved utomhusanlegg fra ideprosjekt til ferdig overlevert produkt. Hovedfokuset ligger på kompetansedeling for å sikre best mulig resultat.

  • Rådgiving for landskapsarkitekter i planfasen
  • Utarbeidelse av “skisseprosjekter” som prosjekteringsgrunnlag
  • Dimensjonering av overbygning
  • Materialvalg og dimensjonering av dekkematerialer
  • Rådgiving permeable dekker av stein
  • Kvalitetssikring av tegnings- og beskrivelsesgrunnlag
  • Anleggsoppfølging og faglig brukerstøtte
  • Overtakelsesforetning og oppfølging
Formgiving av utearealer uansett om privat eller offentlig.
IMG_0135       DSC04024