Veg

Vegbygging er et komplett og inkluderende fag. Uansett, om det skal bygges en gate, et torg eller bare et fortau, følges alltid de samme vegbyggetekniske prinsippene.

For at topplaget skal fungere på sikt er det helt essensielt med et bæredyktig og riktig dimensjonert fundament. Innenfor byens grenser er det i tillegg flere andre momenter som man må ta hensyn til. Manglende homogenitet i undergrunn, store mengder av kabler, ledninger og fundamenter, samt trange forhold og krav til framkommelighet også i byggeperioden, stiller planleggere og utførende for til dels store utfordringer.

Faget vegbygging tar seg av både undergrunnen, vegfundamentet, overvann og dekkeløsninger i allslags variasjoner.

Det er helt klart en fordel å kunne være med under hele prosessen, fra traubunn til eksklusivt steindekke.

Det som i utgangspunktet hører sammen, kalles gjerne “tverrfaglig” i Norge . Stein & Veg Consult har den unike kunnskapen for å kunne gi råd helt fra dårlige grunnforhold til avanserte belegninger av stein på toppen.

Samlet kunnskap under ett tak betyr trygghet!

 

IMG_2740
Ordinært vegfundament inkl. overvannsledninger
DSC03586
..og flotte belegninger på toppen.