Kalender

9.april: Fagkurs om oppdatert N200 og ny veiledning V262 om steindekker. Kurset er dessverre avlyst pga sykdom. Erstatningsdatoer legges ut etterhvert. Beklager dette!

Kurs med fokus endringer og nyheter i håndbok N200 – Norges vegbyggerbibel – i forhold til overbygning med dekker av stein. Vegvesen for første gang med egen veiledning om steindekker. Vi skal bla i boka!

Påmelding og program: http://www.steinogveg.no/ny-handbok-n200-steinoppdatert-og-ny-veileder-v262-om-steindekker/