Bærekraft i overbygning: Materialkontroll og dokumentasjon av komprimering

Ingen varig smykke på toppen uten bæredyktig fundament.

Riktig dimensjonert og materialer av høy kvalitet og riktig utført er nøkkelordene.

Både egenkontroll og stikkprøver av byggherren påkreves i norsk regelverk men hva betyr det og hva innebærer det?

Komprimeringskontroll med statisk platebelastning som SKAL-krav i N200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagkurs innen kvalitetssikring og dokumentasjon av materialer i overbygning og utført komprimering: Påmelding