Kvalitetssikring av beskrivelser

Da har vi anskaffet lisens til ISY beskrivelse i utvidet versjon for både prosesskode 1 og NS 3420! Det betyr at vi fra nå av har muligheten til å ta gjennomgang av din eksisterende veg- og steinrelaterte beskrivelse direkte i original filformat. Det betyr at du kun behøver å sende over ga1 filen og vi gjør resten. Å redigere/ kommentere PDFer er tungvindt og tidskrevende for begge parter.

Alternativt lager vi beskrivelsen selv etter dine ønsker – du bestemmer! Forinstallerte poster og prosesser passer som regel ikke 100%, har store mangler og krever mye fagkompetanse av forfatteren. En god, faglig riktig og utfyllende beskrivelse er grunnpilaren for et vellykket prosjekt! Vi bidrar gjerne med vår fagkompetanse.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.