Ny Håndbok N200 – “steinoppdatert” og ny veileder V262 om steindekker

Statens vegvesen har endelig oppdatert Norges viktigste håndbok innen vegbygging, N200.

Dekker av stein har fått en sterkere markering i håndboka. En helt ny veildning skal gi ytterligere informasjoner.

Kurset skal gi en orientering om de vitkigste endringene og hvordan begge bøker anvendes i hverdagen.

Kurs Program + påmelding Ny N200 og V262