Platebelastning

Komprimeringskontroll med statisk platebelastning

Utbygging av veier, gater og prosjekter i utemiljøet samt opprustning av eksisterende anlegg, forutsetter alltid et inngrep i et eksisterende miljø. Massene graves opp og enten erstattes med nye, “ferske” eller gjennbrukes. For å kunne garantere at framtidige overflater holder seg fint og brukervennlig med lang levetid som planlagt og budsjettert, er det tvingende nødvendig at alle mekaniske stabiliserte materialer (f.eks. knust fjell) legges ut i forskrevete lagtykkelser og komprimeres tilstrekkelig.

Kontroll av utført komprimering

Antall overfarter med egnet utstyr skal dokumenteres for alle lag i henhold til Statens vegvesen og Norsk standard. Dokumentasjon av komprimeringsarbeid er et “SKAL- krav” i håndbok N200 i Statens vegvesen og utføres med statisk platebelastning på de øverste mekanisk stabiliserte lag i overbygningen. Kravene skal oppfylles for hvert punkt som måles.

Ved anvendelse av responsmåling må denne metoden kaliberes opp mot platebelastning. Måling av utført komprimeringsarbeid MÅ gjennomføres suksessivt med framdrift og SKAL dokumenteres for legging av dekker uansett material!

Mangelfullt utført komprimering eller for tykke lag vil resultere i setninger som videre fører til nedsatt funskjon og ikke budsjetterte kostnader i etterkant.

Statisk platebelastningsforsøk

Platebelastning er en metode til bestemmelse av sammenheng mellom trykk og elastisk deformasjon på et lafg i en vegkonstruksjon. Anvendes til måling av vegs E-modul (Elastisitetsmodul) eller bæreevne og til kontroll av komprimeringsgraden.

Det anvendes to platetyper. 300mm diameter brukes ved materialer i fraksjon opp mot 150mm (kult 20-120mm) med ca. 1m måledybde. Norge er kjent for å bruke forholdsvis grove fraksjoner i overbyningen. Selv om det beskrives kult 20/120 leveres alt for ofte forsterkningslag med noe større Dmaks, 150mm o.l.. I tillegg graves det dypere med tilsvarende større totaloverbygning. Her vil det være nødvendig å anvende platebelastning med en plate som har 600 mm i diameter. Denne “plata” tåler noe større fraksjoner og måledybde er opptil ca. 1,80m. Motvekten må o så fall være noe tyngre men slik kan “hele” overbygningen kontrolleres.

Stein & Veg utfører komprimeringskontroll ved platebelastning på oppdrag

Unansett om byggherren skal foreta stikkprøvekontroll (noe han er forpliktet til) eller entreprenøren skal dokumentere fortløpende, MÅ komprimeringsgraden dokumenteres. I Norge har det vært svært lite fokus på komprimeringskontroll de siste årene blant alle aktører. Kompetansen rundt denne metoden har nesten forsvunnet. Jeg har, på grunn av min tysk bakgrunn, vært med på flere hundre forsøk de siste 25 årene.

Dersom måleverdiene er utenfor kravene vil det være viktig, med riktig evaluering samt anbefaling av tiltak for å unngå framtidige setninger. Min tilegnet både teoretisk og ikke minst praksis orientert realkompetanse vil gi deg ekstra trygghet i ditt prosjekt.

TA KONTAKT for pris og ytterligere informasjon!

Stein & Veg bruker kalibrert kvalitetsutstyr “Made in Germany” fra HMP Prüfgerätebau i Magdeburg i Tyskland som er det beste som finnes på markedet. HMP er en annerkjent leverandør med fornøyde kunder i hele verden.

http://www.hmp-online.com/en/products/static_plate_load_tester

Gjennomføring platebelastning

Bjelke med målesensor, hydraulisk enhet, 300mm plate og tilkoblet dataenhet samt printer.

Platebelastning med 600 mm plate for større måledybde

600 mm plate for økt måledybde i norsk vegbygging
Protokoll med diagram og samtlige verdier for alle lastetrinn leveres som enkelt utprint på stedet og som målerapport i etterkant digitalt.