Stein i veg

Stein i veg … eller med andre ord:

  • Belegninger av stein som funksjonell, varig og estetisk flott slitelag
  • Kantavslutninger av stein som gi støtte
  • Murer av stein som avgrenser, skjermer og støtter

På etterfølgende sider vil du snart kunne lese mer om nesten ubegrensete muligheter med både naturlig eller prefabrikkerte stein.