Dekker av gatestein, plater og skifer

Dekker av naturstein er nok den eldste form av befestelser av veger, gater og plasser. Naturstein er helt overlegen i forhold til motstandsevnen mot klimatiske, kemiske og mekaniske påkjenninger.

Snart mer om gatestein, plater og skifer …