Permeable dekker

Lokal håndtering av overvann har fått mye fokus og oppmerksomhet. Dekker av stein og alternative varianter av PVC er velegnet til å drenere bort overvann lokalt mens samtidig stilles høye krav til brukervennlighet og funksjonalitet.

Dimensjonering av slike løsninger kan være utfordrende i Norge og krever nøyaktig planlegging i forveien.

Snart mer om spennende og vel fungerende løsninger …