Kurs og undervisning

Stein & Veg Consult tilbyr innen fagsektoren:

  • Skreddersydde kurs etter bestillerens ønsker og spesifikasjoner
  • Fagkurs og seminarer
  • Grunnkurs og spesialistkurs med mulighet for veiledning i etterkant
  • Teori og praksis, kombinasjon av “klasserom og praksis” ute på et anlegg
  • Fagrelaterte befaringer av anlegg i byggefasen
  • Fagrelaterte omvisninger av ferdigstilte prosjekter

Jeg underviser som gjesteforeleser på NMBU for landskapsarkitekter og ingeniører.

NMBU

Kurs og foredrag

Her finner du et utvalg av kurs og foredrag, som oppdateres forløpende. Har du funnet noe som kan passe deg, tar du bare kontakt også finner vi ut av det praktiske. Alle kurs/ foredrag kan holdes som temakurs eller flere kombineres, dersom du ønsker enda mer fag. Sliter du med passende lokaler eller organisering i Oslo/Akershus, jeg ordner det for deg!

Naturstein i utemiljø

IMG_2700  Kursinnhold legges ut snart …


Kantstein og kantavslutninger av stein

DSC_8231  Kursinnhold legges ut snart …


Gatestein av naturstein

DSC04626-1  Kursinnhold legges ut fortløpende …


Plater av naturstein og heller av betong

DSC_7338  Kursinnhold vil komme snart …


Miljøvennlige dekker av stein: Permeable dekker og NOx reduserende belegninger

DSC04368  Kursinnhold kommer fortløpende …


Dimensjonering og overbygning av plasser, gater og arealer med dekker av stein

DSC04554-1  Snart mer om innhold …


 Mur av stein

DSC_8270  Mer om mur snart …


Universell utforming  og brukervennlig tilrettelegging av uteområder med steindekker

DSC_8205  Mer om UU snart …


Drift og vedlikehold av steindekker og kantstein

IMG_2515  Kursinnhold kommer snart …

 

 

 

 

 

 

 

 

U