Stein & Veg Consult medlem i Norsk Bergindustri

Stein & Veg Consult sin søknad om medlemskap i Norsk Bergindustri har blitt godkjent og er dermed en del av et bærekraftig nettverk.

http://norskbergindustri.no/Om-Norsk-Bergindustri/Medlemsliste/Stein-Veg-Consult

norsk-bergindustri