Byggherrestøtte offentlig og privat

Det sies at anleggsbransjen er et tøft marked i stadig tøffere tider. Tidspress, økonomisk press, men også mangel på kompetanse fører mer og mer til uenigheter og tvister.

Når en byggherre, privat eller offentlig, bestiller et produkt i form av en veg, en gate, et torg eller en steinlagt gårdsplass, forventes fagkyndig kompetanse fra planleggere og ikke minst utførende. Alt for mange ganger føler byggherre seg utlevert. Fagkyndig og nøytral bistand er slagordet.

Stein & Veg vil bistå med råd og løsninger i planfasen, underveis under byggingen og i etterkant. Fokuset skal ligge på løsningsorientert arbeid i felleskap.