Sakkyndig

Skader kan være av mindre karakter og bare irriterende, men vil nok på sikt utvide seg til noe som krever tiltak. Ved setninger eller hevninger i trafikkerte arealer kreves det derimot strakstiltak for å forhindre farlige situasjoner.

Uansett størrelsesorden og omgang må skadene analyseres og tiltak utføres. Det er som regel ikke alltid som det ser ut som!

Som sakkyndig utfører jeg:

  • Tilstands- og skadeanalyser
  • Utarbeidelse av rapporter, samt forslag til tiltak
  • Oppfølging ved utbedring og i etterkant
  • Sakkyndig ved rettsaker
  • Faglig bistand og støtte ved uenigheter
Stor setningsskade i en tidligere grøftetrasè. Alt tydet på mangelfull komprimering… Likevel måtte det graves dypere for å finne feilen, bokstavelig talt.
 
IMG_4405
 
50 000 kvm med skadete stein, delvis tome fuger og ujevn overflate. Steinlegger`n skulle få skylden. Saken ble kjørt helt opp til tingretten. Årsaken til skaden ble funnet og dokumentert utenfor steinleggerens ansvarsområdet.
 
IMG_4381
 
Steinleggeren ble frifunnet i alle punkter!