Kvalitetssikring utførelse og fagrelatert oppfølging

Riktig bruk av materialer av de rette materialene i henhold til gjeldende krav og standarder er i utgangspunktet det alt handler om. Fagkunnskap av utførende er forutsetningen til et vellykket prosjekt. Ansvarlige entreprenører er forpliktet til å følge opp kvaliteten av utført arbeid underveis og suksessfullt.

Stramme budsjetter, dårlig prising, tidspress og veldig varierende kunnskap resulterer alt for ofte i til dels store mangler på utført arbeid. Byggherre har medansvar til kvalitetssikring og oppfølging. Får man som bestilt er nøkkelbudskapet. Mange ulike fag møtes samtidig på et anlegg. For å kunne følge opp fagets og prosjektets krav, kreves det mer og mer fagrelatert spesialkompetanse.

På grunn av min snart 30 års erfaring innen vegbygger- og steinlegger bransjen, både som utførende, ansvarshavende og byggherre, har jeg den spisskompetansen som trengs for å kunne følge opp hele vegprosjektet.

Stein & Veg Consult utfører:

  • Utarbeidelse av fagrelaterte kontrollplaner og sjekklister
  • Fagrelaterte samhandlingsmøter med alle involverte aktører
  • Anleggsoppfølging og kontroll
  • Fagrelatert byggeledelse
  • Faglig brukerstøtte prosjekt- og byggeledelse
  • Vurdering av utført arbeid, utarbeidelse av notater og rapporter
  • Oppfølging entreprenørens egenkontroll
  • Fagrelatert overtakelsesforretning
  • Oppfølging i garantitiden
  • Utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsrutiner for steinrelaterte prosesser
Fiberduk med overlapp, lagvis lagt ut og komprimert forsterkningslag
Fiberduk med overlapp, lagvis lagt ut og komprimert forsterkningslag
Rettsetting??
Rettsetting??
Jordfuktig betong i bakstøp?
Jordfuktig betong i bakstøp??