Materialtester og feltforsøk

Stein er stein og vi gjør som vi alltid har gjort! Det hører jeg ofte og det kan gå bra, men som regel blir resultatet et annet.  Oppfølging av materialene undervurderes dessverre stort sett. Materialkrav og kvalitet er et viktig utgangspunkt til varig kvalitet. Den geologiske kvaliteten av f.eks granitt kan variere mye, med uttak fra alle steder i verden. Det vil være ekstremt viktig å følge opp leveranser helt fra dag 1. Det samme gjelder desto mer materialer som knust fjell i mange ulike fraksjoner og jordfuktig betong for å nevne noen.

Stein & Veg Consult utfører materialtester og feltforsøk i samarbeid med sertifiserte laboratorier:

 • Komprimeringskontroll av mekanisk stabilisert bærelag med statisk platebelastningsforsøk i henhold til kravene satt i Statens vegvesen N200

  Prøve Fk 0/32 bærelag
  Prøve Fk 0/32 bærelag
 • Jevnhetsmålinger av forsterkningslag, bærelag, settelag, toppdekke
 • Sikteanalyser, slemmeanalyser
 • Slitasjemotstand Micro Deval
 • Knusningsverdi LA-verdi
 • Densitet
 • Hulrom og vanngjennomgang (permeabilitet), stabiliserte lag som drensasfalt Da, drensbetong Db
 • Trykkprøving naturstein/ betong (trykkfasteht, bøyestrekkfasthet)
 • Vannopptaksevne
Materialtesting og kontroll av utførelse er obligatorisk og dokumenteres i kontrollplanen.

Komperimeringskontroll med statisk platebelastningsforsøk

Platebelastning SKAL gjennomføres for å kunne dokumentere utført komprimering

Permeabilitetstest med målesylinder

Permeabilitetstest drensasfalt under settelag av knust fjell etter 8 år
Permeabilitetstest drensasfalt under settelag av knust fjell etter 8 år