Rådgiving materialvalg og dimensjonering

Alle slags typer belegninger eller dekkeløsninger har til formål å motstå belastninger og påkjenninger fra trafikken, årstider og omverdenen. Kreftene skal overføres videre til underliggende lag, til dels settelag, men hovedsakelig bærelag og forsterkningslag.

Funksjonalitet og bæreevne er viktig, men av langt større betydning for folk flest er trivsel. Det betyr estetisk fine, brukervennlige, varige og fungerende belegninger som i tillegg preger stedet.

Stein & Veg Consult vil være behjelpelig med å finne materialer som tilfredsstiller estetens ønsker på et bæredyktig fundament i henhold til dagens krav.

Ulike arealer med ulike behov                                         på et bæredyktig fundament

utklipp tverrsnitt over hele 1      Overbygn gatestein ny

Rett stein, riktig sted! Steindekker byr på utallige muligheter, men må velges med omhu. Spesielt belegninger av naturstein kjennetegnes av mye spredning i forhold til geologisk kvalitet. Her vil det være ekstra viktig med særskilte beregninger for å kunne finne riktig type stein og dimensjon tilpasset prosjektet og behovet. Stein & Veg Consult sitter med spisskompetanse og jobber i tillegg sammen med både betong- og natursteinsindustrien for å kunne hjelpe deg!

DSC03586

Valg mellom ulike dekketyper og overbyggingsvarianter:

  • Dekker av gatestein (mosaikk, smågatestein, storgatestein) og plater av naturstein
  • Dekker av belegningsstein og heller av betong
  • Permeable dekker av stein i henhold til LOD (lokal overvannsdisponering)
  • NOx reduserende dekker av betongstein (belegningsstein og plater)
  • Kanter og murer av både naturstein og betongstein
  • Overbygging og dimensjonering i bundet (kompakt, fast) og ubundet utførelse (dynamisk, med løsmasser)
  • Frostsikring og stabilisering av undergrunn