Rådgivning plantegninger og beskrivelser

Tegninger og beskrivelser danner fundamentet for ethvert prosjekt. Jo mer detaljert og spesifisert, desto mer riktig prises og gjennomføres prosjektet. Utilstrekkelige tegninger og beskrivelser gir rom for urealistisk og feil prising med mangler under utførelse og mange krav av endringer som følge av det.

Anbuds- og arbeidsgrunnlaget er manuskriptet til utarbeidelse av kontrollplaner og sjekklister.

Stein & Veg Consult tilbyr:

  • Utarbeidelse av fagrelaterte beskrivelser (poster/prosesser) for vegfundament, dekker, kanter og murer av naturstein og betong
  • Kvalitetssikring av eksisterende beskrivelser, samt revidering og oppfølging
  • Utarbeidelse av nye beskrivelser etter prosesskode 1 og NS 3420 ved bruk av ISY-beskrivelse, gjelder for overbygning og steinrelaterte dekkeløsninger inkl. kanter og murer
  • Utarbeidelse av tegningsgrunnlag til senere AutoCAD tegninger for vegfundament, dekker, kanter og murer av naturstein og betong
  • Kvalitetssikring av eksisterende tegninger, samt revidering og oppfølging

Beskrivelser

Tegninger/ prinsipper

tegning rundkjøring