Torvet i Trondheim

Nye Torvet i Trondheim

(Illustrasjon: Visualis)

Stein & Veg Consult som spesialrådgiver

Torvet skal fornyes og blir et åpent, verdig og intimt samlingssted i hjertet av Trondheim med plass til både hverdagsliv, folkeliv og fest. Plassen er byens viktigste byrom og vil få en utforming som inviterer til handel, servering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

Ombyggingen skal styrke Torvet sin posisjon som et pulserende sted i Midtbyen og skal by på gode opplevelser for alle.

(Illustrasjon: Visualis)

Prosjektgruppen består av:

 • Byggherre: Trondheim kommune
 • Landskapsarkitet: Agraff AS
 • Spesialrådgivning overbygning/steindekke: Stein & Veg Consult
 • Tekniske fag: Multiconsult AS
 • Beleggningsmønster: Edith Lundebrekke
 • Belysningskonsept: ÅF Lightning
 • Visualisering: Visualis

Viktige hovedpunkter for nye Torvet:

 • Torvet skal få et solid, varig og vakkert natursteinsdekke med universell utforming slik at det blir enkelt å orientere seg og bevege seg fritt uten å støte på hindringer.
 • Utformingen skal være av høy kvalitet og understreke det storslagne ved Torvet. Samtidig skal det inviteres til hverdagsbruk.
 • Det legges til rette for aktivitet, uteservering og handel i områdene inn mot bygningene, og disse skal være godt belyst.
 • Marked og arrangementer får gode forhold ved at golvet blir flatt og fleksibelt og får god teknisk infrastruktur.
 • Torvet får mange og gode offentlige sitteplasser.
 • Historien om byen og Torvet skal tas vare på ved at statuen, kompassrosen og soluret består. Disse elementene blir et naturlig midtpunkt på den åpne plassen.

Steindekke på det nye golvet er det mest sentrale elementet ved hele fornyingen av torvet. Området som skal steinlegges er ca. på 12 000 kvadratmeter. Tradisjonelt vanlig for regionen skal det brukes skifer fra flere nasjonale steinbrudd. Det planlegges et mønster inspirert fra trønderåkle.

Detaljeprosjekteringen er satt i gang. Stein & veg Consult skal væåre med på et planleggingsmøte de nærmeste dagene.

Testfelt på Nyhavna med ulike overbygninger

I samarbeid med blant annet Sintef og Stein & Veg Consult er det bygd et 100 kvadratmeter stort testfelt på Nyhavna i Trondheim. Her skal det forskes på hvordan underlag og naturstein oppfører seg sammen, og i ulike kombinasjoner, når det blir utsatt for høy belastning og skiftende årstider med variert temperatur.

Til sammen fem ulike underlag skal prøves ut. I tillegg skal forskjellige typer skifer testes slik at mønsteret i dekke kommer klart fram. Ulike leggemetoder skal også undersøkes. Målet med testingen er å finne den beste kombinasjonen av underlag og naturstein som gir et varig og solid golv på Torvet.

Forskjellige typer bærelag
Slik kan torvet bli – ulike skifertyper i “trøndermønster”